S̓c
t S t
PPP
PPW
PQX
QV
QPX
QQV
RPO
RQO
RRO
SX
SPX
SQX
TPO
TQO
TRP
UPO
UQO
URO
VPP
VQO
VRO
WPO
WQO
WRP
XPP
XQO
XQX
POPO
POQO
PORO
PPX
PPPX
PPQX
PQX
PQPX
PQQU