@WEfL@
U^QV V^PO V^PV V^QS
W^P W^V W^PT W^PT
W^QQ W^QQ W^QW W^QW
X^S X^S X^PP X^PP
X^PW X^PW X^QT X^QT
PO^Q PO^Q